Bu’aa Qormaata konkolaachistoota fe’umsa gogaa
Unka galmee konkolaachistoota fe’umsa gogaa
T/L Maqaa Guutuu Qabxii Hanga 40% Koodii Qorannoo
1 Getaachoo Badhaasaa Amantee 33 19
2 Shifarraa Asiraatee Tarrafaa 33 52
3 Addisuu Yirguu Maammoo 32 57
4 Dawwit Dhufeeraa Hirphaa 31.5 15
5 Guddisa Wagii Waaqaa 31 49
6 Waaqjiraa Biraanuu Buzunee 31 77
7 Bokkaa Taarikuu Mardaasaa 31 87
8 Kumarraa Olumaa Fufaa 30.5 70
9 Addisee wagaayyoo Alamuu 30 5
10 Taammiraat Ulumaa W/Sillaase 30 13
11 Girmaa Ittafaa Nagahoo 30 56
12 Tolasaa Tashaaluu Gabbisaa 30 67
13 Katamaa Kumsaa Toleeraa 29.5 1
14 Girmaa Qajeelaa Wagii 29.5 65
15 Bayyanaa Bayisaaa Badhaadhaa 29 2
16 Ermiyaas Mikaahel Tafarii 29 8
17 Eebbisaa Addunyaa Tolesaa 29 33
18 Abaatee Asaffaa Tolaa 29 59
19 Maammoo Badhaasaa Baayisaa 29 74
20 Tsaggayee Biraarraa Jaalataa 29 76
21 Fayisaa Tulluu Gondol 29 92
22 Adam Daffaar Gurmuu 28.5 61
23 Turaa Galataa Dheeressaa 28 9
24 Bojaa Gaddafaa Humnaa 28 10
25 Daawwit Kibbii  Gindoo 28 21
26 Jireenyaa Beekaa Gammachuu 28 32
27 Baqqalee Elihuu Bijigaa 28 47
28 Mitikkuu Wandimmuu Ayyaanaa 28 64
29 Dammaqee Ballaxee Alamaayyoo 28 82
30 Biraanuu Getaachoo Dhaabaa 28 88
31 Bashir mahammad Muusaa 28 93
32 Taarikuu Addunyaa Raggaasaa 27.5 17
33 Diinaa’ol Darajjee Fufaa 27.5 18
34 Taarikuu Biraanuu Diimaa 27.5 69
35 Damxoo Xibabuu Caalaa 27 6
36 Nugusaa Namoomsaa Guddataa 27 11
37 Rooberaa Abarraa Gonfaa 27 30
38 Nabiyyuu H /Goorgis samayaat 27 34
39 Abiiyoot Badhaadhaa Dabalee 27 72
40 Dagguu Uyyuu Asham 27 75
41 Saamsoon Henook Tafarraa 27 91
42 Nagaash Tolasaa Doboshaa 26.5 46
43 Malkaamuu Faqqadee Badhaasaa 26.5 55
44 Hundaa’ol Tolasaa 26 3
45 Addunyaa Hundee Guddataa 26 20
46 Damisee Girmaa Wandimmuu 26 22
47 Mohaammad Muusa Hasan 25.5 51
48 Ebbisaa Sisaayi Abarraa 25 12
49 Firaa’ool Fayisaa Teessoo 25 23
50 Sanyii Dirribsaa Tarreessaa 25 26 Kanneen attendansii hin malleteesinee
51 Magarsaa GaaromaaWaakkennee 25 27
52 Miftaa Hajikadir Baaroo 25 54
53 Naasir  Jamaal Mohammad 25 62
54 Galataa Baayisaa Olqabaa 25 68
55 Bayyanee Warqinaa Daargee 25 71
56 Akililuu Mallasee Xilaahuun 25 73
57 Baayisaa Nugusee  Kabbadaa 25 78
58 Tashoomaa Dhaabaa Fayisaa 25 83
59 Bantii Guddisaa gojaa 25 85
60 Magarsaa Tuulii Gonfaa 24.5 80
61 Addisuu Dassaalenyi Nugusaa 24.5 84
62 Birhaanuu Badhaadhaa Irranaa 24 7
63 Fiqaduu Asamaamaaw Badhadhii 24 14
64 Biqilaa Guutamaa Dafaa 24 31
65 Biraanuu Tashoomaa Kabbadaa 23.5 16
66 Tuujubaa shifarraa Balliinaa 23.5 25 Kanneen attendansii hin malleteesinee
67 Eliyaas Baqqalaa Galataa 23.5 44
68 Kadir Ahimad Mahammad 23.5 81
69 Abiyyi Girmaa G/Mikaahel 22.5 29
70 Eebbisaa Didhaa 22 4
71 Caalaa Biqilaa Baqqalee 22 38
72 Bashir Gabbawoo Dhaqqaboo 22 53
73 Tolasaa Magarsaa Dabalaa 21 79
74 Tsagga’ee Isheetuu Warquu 21 37
75 waadoo Tasfuu Imaanuu 21 58
76 Magarsaa Sanbataa Bayynaa 21 90
77 Wandimmaaganyi Taaddasa Hayile 20 48
78 Zawuduu warquu Gabrayyees 20 94
79 Hayilemariam Irree Lammeessaa 19.5 24
80 Balaay Kabbadaa Beekkataa 19 28
81 Taddalee Dammeessaa Ejjataa 19 43
82 Baqqalaa Girshuu kumsaa 19 60
83 Ashennaafii Yaadasaa Waaqjiraa 19 86
84 Waganee Guddisaa Qixxaataa 18.5 40
85 Haptaamuu G/maaraam Dabalee 18 39
86 Gammachuu Alamuu Ordofaa 16.5 50
87 Dawwit Tasfaayee Nigatuu/Tafari/ 15 35 akakayuun isaa dogoogora
88 Wagaayyoo Taaddasaa Lammaa 13 36
89 Tsadaalee zannabee W/yohaannis 12 41
90 Natsaannat Masfiin Geetachoo 11 42
91 Mulinaa Gonfaa Margaa 7 45
92 Masfin Addaamuu Taaddasaa 5 66
93 Dajanee Dhaabaa Mul’ataa 5 89
94 Tolasaa Daggafaa Dasaa 0 63
የጨረታ ማስታወቅያ

የጨረታ ማስታወቅያ

ገዳ ትራንስፖርት ኃ/የተ/የግ/ማህበር ከዚህ በታች የተዘረዘሩ  የደረቅ ጭነት  ተሽከርካሪ   መለዋወጫዎች እና ሌሎች መለዋወጫዎችን  በግልጽ ጨረታ   አወዳድሮ መግዛት  ይፈልጋል፡፡  ስለሆነም በጨረታዉ መወዳደር የምትፈልጉ ተጫራቾች ከዚህ በታች የተመለከቱትን መስፈርቶች በሟሟላት መወዳደር የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን ፡፡

ተ.ቁ የሚገዙ  እቃዎች  ዝርዝር መለኪያ ብዛት
1 ሀንጋሪ ሽራ9*12M (አንደኛ ደረጃ) በቁጥር 100
2 Plastic canvas 9*12M በቁጥር 100
3 ሀንጋሪ ሽራ 9*22 M (አንደኛ ደረጃ) በቁጥር 100
4 Plastic canvas 9*22M በቁጥር 100
5 Steel cable *12mm (ካቦ 12ሚ.ሜ) ሜትር 18,000
6 Nilonrop*12mm (ገመድ12ሚ.ሜ) ሜትር 30,000
7 አጠና እንጨት (ለሸራ ማሰሪያ) 9 Metre የሚረዝም በቁጥር 17,000

 

 1. በዘርፉ የተሰማሩ ፤የዘመኑን ግብር የከፈሉ እና የታደሰ ንግድ ፍቃድ እንዲሁም ንግድ ምዝገባ ምስክር እና አሰፈላጊዉን ማስረጃ ማቅረብ የሚችል
 2. ማንኛዉም ተወዳዳሪ ተጫራች የጨረታ ሰነድ ይህ ማስታወቅያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለተከታታይ 16 ቀን አየር ላይ የሚዉል ሲሆን ሰንጋ ተራ ንግድ ስራ ኮሌጅ ፊት ለፊት ቢፍቱ አዱኛ  ህንጻ 12ኛ ፎቅ   ከጠዋቱ 2፡30 እሰከ 11፡00 በመምጣት  የማይመለስ 200 (ሁለት መቶ) ብር በመክፍል የጨረታ ሰነዱን በመግዛት መወዳደር ይችላሉ፡፡
 3. ማንኛዉም ተጫራች በገዛዉ የጨረታ ሰነድ ላይ ክብ ማህተም በማድረግ እና በመፈርም በሰም በታሸገ ፓስታ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡
 4. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ 50,000 (ሀምሳ ሺ) ብር በሲፒኦ ወይም በሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና ማቅረብ ያለባቸዉ ሲሆን የሞሉትን ጨረታ ሰነድ እና ቴክኒካል ሰነድ  ኦሪጅናል እና ፎቶ ኮፒ እንዲሁም የስያዙት የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በተለያዬ ፖስታ በማሸግ ማቅረብ አለባቸዉ
 5. የጨረታ አሸናፊነቱ ከተረጋገጠ ቀን ጀምሮ ባሉት 5 ተከታታይ የስራ ቀናት የዋጋዉን ዉል ማስከበሪያ 10 % በማስያዝ ዉል መፈረም ይኖርባቸዋል፡፡
 6. ተጫራች በሚያቀርቡት ዋጋ የጨረታ መግቢያ ሰዓት ከተጠናቀቀ በኋላ ማሻሸያ ማድረግ እና እራሳቸዉን ከጨረታ ማግለል አይቻልም
 7. በጨረታ ሰነዱ ላይ የተሰረዘ እና የተደለዘ ሆኖ ለመለየት የሚያስቸግር ዋጋ ተቀባይነት የለዉም
 8. ጨረታዉ የሚከፈትበት ቀን የጨረታ ማስታወቅያዉ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለተከታታይ 16 ቀን አየር ላይ የሚዉል ሆኖ በ16ኛዉ ቀን በ8፡00 ሰዓት ተዘግቶ በዛዉ እለት 8፡30 ላይ ተጫራቾች እና ህጋዊ ወኪሎቻቸዉ በተገኙበት  የሚከፈት ይሆናል፡፡
 9. የጨረታ መክፈቻ ቀናት ፤ቅዳሜ እና እሁድ እንዲሁም በበዓላት ቀን ከሆነ በሚቀጥለዉ የስራ ቀን በተመሳሳይ ሰዓት የሚከፈት ይሆናል፡፡
 10. ድርጅቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታዉን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነዉ

አድራሻ :- ሰንጋ ተራ ንግድ ስራ ኮሌጅ ፊት ለፊት ቢፍቱ አዱኛ  ህንጻ 12ኛ ፎቅ

ለበለጠ መረጃ ስልክ ቁጥር 011-558-25-19

Beeksisa Waamichaa Qormaata Qacarrii

Unka galmee konkolaachistoota fe’umsa gogaa

T/L Maqaa Guutuu Saala Sad.Bar Bara dhalootaa Umurii S/Hayyamaa Muuxannoo Lakk.Bilbilaa Bakka irraa fudhatan Lakk.hayyamaa
1. Faqqadee Araarsaa Ittafaa Dhi 10 23/04/1977 37 Fg.3 4 0921685875 W/Lixaa 12-10505
2.  Geetahuun Waaqwayyaa Ummataa Dhi 12 4/5/1984 30 Fg.3 5 0928654648 Hoolataa 30-003603
3.  Ittafaa Saxxenyi Guutuu Dhi 10 2/5/1982 32 Fg.3 5 0937764816 Naqamtee 25-000418
4. Abaadir Sufiyaan Issahaa Dhi 10 14/6/1984 30 FG.3 5 0910624178 Buraayyuu 20-023976
5. Abaatee Asaffaa Tolaa Dhi 10 18/6/1979 35 fg.3 8 0906346091 Arsii 07-010105
6. Ababaayyoo Alamuu Roobii Dhi 10 9/7/1978 36 Fg.3 4 0913859872 Buraayyuu 20-01474
7. Abbabee Gonfaa Duulaa Dhi 10 1/1/1982 32 Fg.3 5 0923602549 Hoolataa 30-002387
8. Abbuu Waarituu Gammadii Dhi 10 1/1/1983 31 fg.3 5 0916123294 G/Addaa 18-15058
9. Abdataa Fayyeeraa Dabaloo Dhi 10 12/7/1986 28 Fg.3 4 0911914927 Hoolataa 30-006713
10. Abdii Akkawaaq Toree Dhi  10  9/8/1983   FG.3    0919203490 G/Addaa 18-033624
11. Abdii Alamuu Hata’uu Dhi 12 17/06/1985 29 FG 3 4 0965952259 Sululta 26-016803
12. Abduu Yimar Ali Dhi  10 8/8/1985   FG.3    09 Jimmaa 16-011073
13 Abeel Makaamuu Ababee Dhi 10 4/10/1982 32   5 0911065111 G/Addaa 18-10052
14 Abiyyi Girmaa G/Mikaahel Dhi 10 1/11/1983 31 fg.3 5 0918717942 Duukam 21-07290
15 Abraam Faantahuun Laggasaa Dhi 10+4 29/10/1980 34 FG 3 5 0910142213 G/Addaa 18-033104
16 Adaanee Fiqaaduu Gulummaa Dhi 10 1/1/1979 35 FG 3 7 0911833044 G/Addaa 18-21518
17 Adam Daffaar Gurmuu Dhi 10 1/1/1981 33 fg.3 5 0910323756 H/Dhiyaa 06-01367
18 Addisee wagaayyoo Alamuu Dhi 10+5 1/1/1983 31 fg.3 2 0911011588 G/Addaa 18-06268
19 Addisuu Dassaalenyi Nugusaa Dhi 10 12/2/1984 32 fg.3 5 0930891209 H/Guduruu 14-00076
20 Addisuu Yirguu Maammoo Dhi 10 1/1/1978 36 fg.3 6 0945293939 W/Lixaa 12-02881
21 Addunyaa HundeeGuddataa Dhi 12 1/1/1974 40 Fg.3 4.3 0938946207 W/Lixaa 12-07373
22 Ahimad Adam mahammad Dhi 10 3/5/1978 36 5ffaa 8 0910052619 Arsii Dhiyaa 08-606785
23 Akililuu Mallasee Xilaahuun Dhi 10 3/5/1976 38 5ffaa 7 0912200375 A/Lixaa 08-606837
24 Alamaayoo Guddataa Zallaqaa Dhi 10 2/8/1975 39 FG.3 5 0911678118 G/Addaa 18-16946
25 Amaanee Taddasaa Caalii Dhi 10 14/3/1987 27 FG.3 5 0910212286 Sabbataa 19-041671
26 Amaanu’ee Baqqalaa Guddataa Dhi 10 1/7/1984 30 FG.3 4.6 0917291867 G/Addaa 18-21027
27 Amaanuhel Xilaahun Dhaabaa Dhi 10 19/3/1984 30 FG.3 5 0989891939 Hoolataa 30-000997
28 Amantii Malaakuu Jiraa Dhi 12 11/10/1985 29 Fg.3 6 0946223186 W/Dhihaa 26-016768
29 Amooshaa Fayisaa Qalbeessaa Dhi 10 11/3/1982 32 fg.3 5 0913096565 G/Addaa 18-14203
30 Anuwaar Adam seyid Dhi 10 5/3/1978 36 FG.3 4.2 0912789136 Buraayyuu 20-04260
31 Asfaawu Mirkanaa Badhanee Dhi  10+3 8/9/1981   FG.3    0912322589 Sh/Dhihaa 2-007697
32 Ashabbir Getaachoo Gaddafaa Dhi 10 20/3/1983 31 FG.3 4.5 0910546217 Hoolataa 30-000157
33 Ashabbir Yeshanawu Isheetuu Dhi  Digirii 15/9/1984   FG.3     Sh/Dhihaa 2-006689
34 Ashannaafi Gonfaa Dhaabaa Dhi dipilo 13/9/1980 34 FG.3 6 0920683305 T/Boolloo 26-08581
35 Ashannafii Disaasaa Dayeessaa Dhi  10 8/7/1976   FG.3   0 Amboo 2-007696
36 Ashennaafii Yaadasaa Waaqjiraa Dhi 10 12/8/1985 29 FG 3 5.1 0949630934 Hoolataa 30-001659
37 Asmaraa Hirphaa Waaggaari Dhi 10 6/7/1981 33 Fg.3 4.5 0912464411 G/Addaa 18-14205
38 Ayyaanew Balaay Asaffaa Dhi 10 21/8/1982 32 FG 3 5 0921179778 Sululta 26-08540
39 Baachaa Abbabaa TUFA Dhi 10 4/9/1975 39 FG.3 6 0912109676 G/Addaa 18-20484
40 Baay’isa Xurunaa Bantii Dhi       FG.3    0 Sh/Dhihaa 2-007833
41 Baayisaa Gaddafaa Hawaasaa Dhi 10 25/1/1984 30 Fg.3 5.5 0968326701 Hoolataa 30-011939
42 Baayisaa Nugusee  Kabbadaa Dhi       FG.3    0 G/Addaa 18-16949
43 Baayisaa Nugusee  Kabbadaa Dhi 10 13/11/1982 32 FG.3 5 0923118455 G/Addaa 18-16949
44 Baayisaa Xuurii Bantii Dhi 10 8/9/1983 31 fg.3 4 0923141949 Sh/Dhihaa 2-007833
45 Badhaasaa Takkaallinyi Awulaachoo Dhi 10+4 15/9/1976 38 5 5 0912387522 H/Guduruu 14-600724
46 Baharaddiin Tamaam Fayyisaa Dhi 10+2 10/12/1984 30 fg.3 3 0912202841 G/Addaa 18-16948
47 Balaachoo Girmaa Dhaabaa Dhi 12 1/1/1980 34 FG.3 5 0913862187 Sululta 26-02392
48 Balaay Kabbadaa Beekkataa Dhi 10 12/2/1984 30 FG.3 4 0930799421 Buraayyuu 20-026396
49 Bantii Guddisaa gojaa Dhi 10 30/9/1983 31 Fg.3 4 0909257644 Sh/Dhihaa 02-06237
51 Baqqalaa Girshuu kumsaa Dhi 10 12/5/1983 31 FG.3 4 0913135127 G/Addaa 18-027584
52 Bashir mahammad Muusaa Dhi 10 1/1/1985 29 fg.3 7 09280636 L/Xaafoo 23-014578
53 Bayyanaa Bayisaaa Badhaadhaa Dhi 10 5/5/1984 30 FG.3 5 0910028611 Buraayyuu 20-027150
54 Bayyanee Kabbaadaa Bargaa Dhi 12 24/2/1986 28 fg.3 5 0913021389 Buraayyuu 20-027572
55 Bazzaabbinyi Baqqaanaa Alamuu Dhi 10 10/7/1981 33 Fg.3 6 0920116366 Sh/Dhihaa 02-05379
56 Biftuu Raggaasaa Shuumaa Dhi 10 11/2/1983 31 FG 3 5 0911830887 W/Lixaa 12-012918
57 Biqilaa Fiqaaduu Olaanaa Dhi 12 11/2/1986 28 Fg.3 6 0911937681 Sululta 26-034685
58 Biqilaa Guutamaa Dafaa Dhi 10 1/1/1977 35 Fg.3 5 0917356035 W/Lixaa 12-02905
59 Biraanuu Getaachoo Dhaabaa Dhi 10 23/7/1985 29 FG 3 5.5 0920816228 Hoolataa 30-002081
60 Biraanuu Nadhasaa Dirribaa Dhi 10+3 17/07/1979 37 FG.3 3 0922964475 Sh/Dhihaa 02-05386
61 Birhaanuu  waaggaarii Nagaasaa Dhi 10 17/2/1978 36 FG.3 4 0913651039 Sabbataa 19-018500
62 Birhaanuu Badhaadhaa Irranaa Dhi 10 13/7/1990 24 FG 3 5 0939155861 Hoolataa 30-003515
63 Bojaa Gaddafaa Humnaa Dhi 10 1/1/1982 32 fg.3 4 0911087033 G/Addaa 18-19449
64 Bokkaa Taarikuu Mardaasaa Dhi 10 12/6/1986 28 FG.3 4.8 0919513600 W/Lixaa 12-012664
65 Caalaa Biqilaa Baqqalee Dhi 10 1/7/1983 31 fg.3 5 0921187687 Buraayyuu 20-18615
66 Caalaa Lamuu Goobanaa Dhi 10 21/2/1988 26 FG 3 4 0928650110 Buraayyuu 20-038034
67 Daani’eel Mulaatuu Qajeelaa Dhi 10 11/9/1987 32 FG.3 4 0911118838 Adaamaa 01-12805
68 Daani’eel Abbabaa Araarsaa Dhi 10 22/4/1984 30 FG.3 5 092180431 Sululta 26-00910
69 Daawwit Kibbii  Gindoo Dhi 10 29/03/1988 26 Fg 3 6 0938896537 G/Addaa 18-05199
70 Daawwit Shaambee Gamteessaa Dhi 10 1/1/1980 34 FG.3 5.4 0933990007 G/Addaa 18-06253
71 Dabalii Jalduu Bakkee Dhi 10 1/1/1980 34 Fg.3 5 0983216165 B/Wallaggaa 12-03992
72 Dachaasaa Yaadataa Yandoo Dhi 10 23/4/1975 39 FG.3 6 0913329629 G/Addaa 18-05322
73 Dagaagaa saaqqataa Farajaa Dhi 10 1/1/1985 29 FG.3 5 0918692412 G/Addaa 18-18346
74 Dajanee Dhaabaa Mul’ataa Dhi 10 1/1/1975 39 FG 3 10 0922158278 W/Lixaa 12-05462
75 Dajanee Fiqaaduu Dinagdee Dhi dipilo 10/11/1974 40 fg.3 3.7 0911304467 Sululta 26-014555
76 Dajanee Margaa Urgeessaa Dhi 10+3 16/1/1978 36 fg.3 8.6 0912137426 Duukam 21-05087
77 Damisee Takkaa Wadaajo Dhi 10 1/1/1983 31 Fg.3 5.1 0917505740 I/Abbaaboor 24-04391
78 Dammaqee Ballaxee Alamaayyoo Dhi 12 1/9/1988 26 FG 3 4 0911637199 Q/Wallaggaa 15-003575
79 Damxoo Xibabuu Caalaa Dhi 12 20/8/1980 34 Fg.3 4.7 0919877745 Buraayyuu 20-023003
80 Diinaa’ol Darajjee Fufaa Dhi 12 9/12/1985 29 FG 3 4 0913357021 H/Guduruu 18-033770
81 Dassaalenyi Mallas Guddinaa Dhi 10 23/8/1982 32 FG.3 4.1 0920294020 Sululta 26-026277
82 Dawwit Dhufeeraa Hirphaa Dhi  Digirii 12/06/1982   FG.3   0925688720 G/Addaa 18-20394
83 Dawwit Tasfaayee Nigatuu Dhi       FG.3     Buraayyuu 20-029360
84 Dheeressaa Tashoomaa Balaachoo Dhi 10 1/1/1981 33 FG.3 5 0922593934 W/Lixaa 12-10400
85 Diigaafee Dooktaree Boggaalee Dhi 10 13/4/1978 36 FG.3 4 0917441581 Sululta 26-027734
86 Dirribaa Zallaqee Dastaa Dhi 10+2 12/7/1980 34 fg.3 6.5 0913579678 Sh/Dhihaa 02-013394
87 Ebbaa Yimaanee Gannaa Dhi 10 1/1/1991 23 FG.3 5 0940101914 Buraayyuu 20-00618
88 Ebbisaa Sisaayi Abarraa Dhi 10 29/3/1984 30 fg.3 4 0938187688 G/Addaa 18-02728
89 Ermiyaas Mikaahel Tafarii Dhi 10 24/7/1978 36 5 5.9 0911051025 Q/Wallaggaa 15-600335
90 Faasikaa Fayisaa Lammii Dhi 10 6/9/1989 25 Fg.3 4 0936697209 Hoolataa 30-001211
91 Fiixumaa Olaanaa Dabaloo Dhi 10 1/1/1974 40 FG.3 4.8 0911993572 B/Wallaggaa 12-06863
92 Filiiphoos Gurmeessaa Badhaasaa Dhi 10 21/04/1980 34 FG.3 5 0924821325 Sh/Lixaa 02-04258
93 Fiqaaduu Baqqalaa Laggasaa Dhi 10+4 22/4/1984 30 FG.3 6 0929052904 Duukam 21-00477
94 Faanta Buzayoo Alamuu Dhi 10 09/01/1977 37 5ffaa 6 0911841161 Naqmtee 15-600070
95 Fiqaaduu Waagjiraa Sooraa Dhi 10 5/7/1974 40 FG.3 5 0912263410 Buraayyuu 20-16088
96 Fiqaduu Asamaamaaw Badhadhii Dhi  10 23/06/1982   FG.2   0918797730  Sh/Dhihaa 02-04777
97 Fiqiruu Waaqumaa Lammeessaa Dhi 10+3 10/11/1982 32 Fg.3 4 0917285050 G/Addaa 18-029996
98 Fira’ool Tamasgeen Abdataa Dhi  10 1/1/1983   FG.3   0912378387 G/Addaa 18-23107
99 Firaa’ool Fayisaa Teessoo Dhi 10 24/11/1987 27 FG.3 5.6 0911154091 Hoolataa 30-006725
100 Gaaddisaa Qalbeessaa Raggaasaa Dhi 12 1/1/1987 27 Fg.3 4 0917711086 Duukam 21-13069
101 Galataa Baayisaa Olqabaa Dhi 10 13/5/1979 35 fg.3 4 0910314594 Sh/Lixaa 02-04277
102 Gammachiis Qannaa Yaadataa Dhi 10 1/1/1987 27 FG.3 5 0919035118 W/Lixaa 12-08187
103 Gammachuu Baqaaluu Kistaanaa Dhi 10 2/3/1985 29 fg.3 4 0911191384 Hoolataa 30-012933
104 Gammachuu Lamuu Mullataa Dhi 10 1/1/1978 36 FG.3 6 0927499196 W/Lixaa 12-02937
105 Gammachuu mokonnin Firdiisaa Dhi 10 12/1/1984 30 fg.3 6 0913754710 H/Guduruu 30-000860
106 Gammadaa Lammeessaa Coqorsaa Dhi 10 1/1/1980 34 fg.3 5 0980547181 G/Addaa 18-09707
107 Gannanaa kumsaa mitiluu Dhi 10 1/1/1980 34 Fg.3 5 0925506666 Duukam 21-023282
108 Garramoo wiirtuu Abeetuu Dhi 10 3/12/1989 25 fg.3 4.9 0921833156 G/Addaa 18-036477
109 Geetaachoo Dhugaasaa Dabee Dhi 10+3 1/1/1977 37 Fg.3 7 0913958918 B/Wallaggaa 12-02938
110 Getaachoo Badhaasaa Amantee Dhi Digiri 7/21/1978 36 Fg.3 4 0921396880 Bushooftuu 28-018087
111 Giddumaa Firdiisaa Bayyanaa Dhi 10 29/10/1986 28 FG.3 5 0912484500 Duukam 21-016926
112 Girmaa Ittafaa Nagahoo Dhi 12 4/1/1981 33 fg.3 9 0911797678 Gimbii 18-20767
113 Girmaa Qajeelaa Wagii Dhi 10 29/3/1980 34 FG.3 4 0910626290 Sh/Lixaa 02-00446
114 Gosahee Damissee Gaarii Dhi 10 5/4/1980 34 fg.3 6 0912743755 Hoolataa 30-001453
115 Guutamaa Tulluu Gurmuu Dhi 10 3/7/1980 34 Fg.3 5 0928410534 G/Addaa 18-0304452
116 Guutuu Mokonnin Qajeelaa Dhi 10+3 9/11/1983 31 FG.3 3.4 0911532956 W/Lixaa 12-013049
117 Guutuu Tasammaa Moosisaa Dhi 10 6/8/1983 31 FG.3 6 0918823411 Buraayyuu 20-14683
118 Haabtamuu Baayisaa Abdoo Dhi  10 01/01/1978   FG.3    0924004728 Buraayyuu 20-06442
119 Habtaamuu Sambataa Darrasaa Dhi 10 16/12/1985 29 FG.3 4.8 0923852389 Sululta 26-018637
120 Haptaamuu G/maaraam Dabalee Dhi 10 1/1/1979 35 FG.3 7 0910174995 Duukam 21-10322
121 Hayilemariam Irree Lammeessaa Dhi 10 7/4/1986 28 FG 3 7 0913131743 G/Addaa 18-029357
122 Hayiluu Qananiisaa Tufaa Dhi 12 13/1/1978 36 fg.3 5 0912648526 Hoolataa 30-014973
123 Indaluu Taakkalaa Galataa Dhi  10 01/01/1983   FG.3   0915871102  W/Lixaa 12-10408
124 Irraasuu Xaasoo Abbabaa Dhi 10 16/4/1986 28 FG.3 4.6 0982168984 Hoolataa 30-002492
125 Isaayyaas Zallaqee Laaqoo Dhi 10 23/4/1974 40 FG 3 6.4 0911701593 G/Addaa 18-00039
126 Iyyaasuu Margaa Oliiqaa Dhi 10 1/1/1986 28 fg.3 5 0919564197 Hoolataa 30-003798
127 Iyyoob Taarrakeny Mangashaa Dhi 10+3 1/1/1983 31 FG 3 4 fi 11 0911066803 Sh/Lixaa 01-11733
128 Jaalataa Cimdeesaa Burraayyuu Dhi 10 1980 34 FG.3 5 0912336733 Duukam 21-026449
129 Jireenyaa Beekaa Gammachuu Dhi 10 1/1/1981 33 FG.3 5 0954868746 Sululta 26-012831
130 Jonnsaa kabbadee Magarsaa Dhi 10+3 17/7/1985 29 FG.3 4 0924965451 G/Addaa 18-029361
131 Kaasaa Mokonnin Tafarraa Dhi 10 1984 30 FG.3 4.2 0964219847 Naqamtee 25-000176
132 Kaasahuun Alamaayyoo Guddinaa Dhi 10+3 1983 31 FG.3 4 0927479928 G/Addaa 18-13661
133 Kadir Ahimad Mahammad Dhi dipilo 1980 34 FG.3 3 0917294037 Buraayyuu 20-027155
134 Katamaa Aagaa Irranaa Dhi 10 21/1/1979 35 FG.3 4 0973770144 W/Lixaa 12-06214
135 Katamaa Kumsaa Toleeraa Dhi 10 1984 30 FG.3 6 0911025887 H/Guduruu 14-600871
136 Katamaa Magarsaa Beegii Dhi 10 7/2/1978 36 5ffaa 7.8 0917819048 G/Addaa 18-08304
137 Katamaa Qannoo Damee Dhi 10 1/1/1986 28 FG.3 4 0919701951 Duukam 21-022084
138 Katamaa Taaddasaa Kumasaa Dhi 10 24/8/1986 28 FG.3 4.6 0927925898 G/Addaa 18-027253
139 Kidanee Fayyee Fedhaa Dhi  10 2/1/1986   FG.3    094163 G/Addaa 18-031847
140 Kumarraa Olumaa Fufaa Dhi 10 1983 31 FG.3 12 0911922753 W/Lixaa 12-603236
141 Lammii Ligaabaa Siidaa Dhi 10 1/1/1980 34 FG.3 4.2 0939714904 G/Addaa 18-09595
142 Lateeraa Kabbadaa Abboomaa Dhi  10+4 26/07/1978   FG.3    0925404778 Sh/Dhihaa 02-05380
143 Maammoo Badhaasaa Baayisaa Dhi 10 9/3/1984 30 FG.3 5 0923762757 Hoolataa 30-001103
144 Maammush Siraaj Mohaammad Dhi 10 1990 24 FG.3 4 90919398349 Sululta 26-018382
145 Maaraguu Gazzaanyi Marshaa Dhi 10 1989 25 FG.3 4 0929347354 Buraayyuu 20-029354
146 Maaruu Raggaasaa Jaginee Dhi 12 1978 36 FG.3 5 0912147134 G/Addaa 18-030476
147 Maatiwoos Toboo Wayyeessaa Dhi 10 1/1/1980 34 FG.3 4 0912659160 W/Lixaa 18-21513
148 Mabraatuu Addunyaa Dabalaa Dhi 10 1983 31 FG.3 5 0969599592 Sh/Lixaa 18-23008
149 Magarsaa Alamaayyoo Dhugaasaa Dhi 10 1986 28 FG.3 4 0927479928 Buraayyuu 20-029821
150 magarsaa Sanbataa Bayynaa Dhi 10 15/1/1975 39 fg.3 4.7 0911481266 Adaamaa 34-007735
151 Magarsaa Tuulii Gonfaa Dhi 10 7/3/1987 27 FG.3 5 0912183712 Sululta 26-014457
152 Malkaamuu Faqqadee Badhaasaa Dhi 10 1986 28 FG.3 5 0921825422 L/Xaafoo 23-08979
153 Malkamuu Bayyanee Gammadaa Dhi 10 15/6/1984 30 FG.3 4 0922223677 Sululta 26-018393
154 Mangistuu Girmaa Damisee Dhi 10 1983 31 FG.3 4 0929529064 Sululta 26-011490
155 Margaa malaakuu Gammachuu Dhi 10+4 1/1/1977 37 FG.3 4 0913443797 W/Lixaa 12-07199
156 Masarat Magarsaa Fiixee Dhi 10 1986 28 FG.3 4.9 0941767772 Hoolataa 30-008292
157 Masarat Zallaqaa Gadaa Dhi 10 1981 33 FG.3 4.4 0910894450 G/Addaa 18-10683
158 Masfin Addaamuu Taaddasaa Dhi 10 4/9/1987 26 FG.3 4 0941606236 Hoolataa 30-014550
159 Miftaa Hajikadir Baaroo Dhi 10 16/5/1980 34 FG.3 5 0913574333 W/Lixaa 12-012836
160 Mitikkuu Wandimmuu Ayyaanaa Dhi 10 1/1/1979 35 FG.3 4 0974360690 W/Lixaa 12-06225
161 Mizgaanaa Fufaa shaanqoo Dhi 10 1985 29 FG.3 4.7 0923978342 G/Addaa 18-028557
162 Mohaammad Muusa Hasan Dhi 10 1/18/1982 32 FG.3 7.1 0925360003 Buraayyuu 20-06450
163 Mohaammad Rabbii Umar Dhi 10 1/1/1983 31 FG.3 6 0929094233 Adaamaa 27-04440
164 mulinaa Gonfaa Margaa Dhi 10 1/1/1975 39 FG.3 5 0912916484 AA????? 27-04481
165 Mulugeetaa Tsigguu Tufaa Dhi 10 1983 31 FG.3 7 0911598312 Sh/Lixaa 02-02130
166 Muluu Gammachuu Roorroo Dhi 10 1985 29 FG.3 4 0946870851 Duukam 21-021968
167 Naasir  Jamaal Mohammad Dhi 10 4/5/1978 36 5ffaa 4.8 0965735999 A/Lixaa 08-606784
168 Nabiyyuu H /Goorgis samayaat Dhi 10+3 1/1/1979 35 FG.3 5 0912047927 B/Wallaggaa 12-09802
169 Nagaa Moosisaa Simaa Dhi 10 1980 34 FG.3 4 0928638575 W/Lixaa 12-04024
170 Nagaash Tolasaa Doboshaa Dhi 10+3 25/5/1985 29 FG.3 6 0919507090 Hoolataa 30-008833
171 Naggasaa Bultoo Wadaajoo Dhi 10 1984 30 FG.3 4 0935541003 G/Addaa 18-08312
172 Namarraa Kabbadaa Qixxeessaa Dhi 10 1985 29 FG.3 4 0923303111 Buraayyuu 18-033984
173 Natsaannat Masfiin Geetachoo Dhi 10 1975 39 FG.3 5 0979069833 Galaan 27-05400
174 Nugusaa Namoomsaa Guddataa Dhi 10 1976 36 FG.3 4 0911195446 H/Guduruu 14-00673
175 Odaa Abdiisaa Bokkuu Dhi 10 1979 35 FG.3 9 0912171118 B/Wallaggaa 12-014977
176 Qalamawarq Mallasaa Suyyum Dhi 10+4 1/1/1987 27 FG.3 5 0911312346 G/Addaa 18-02021
177 Qannoo Imaanaa Gannaa Dhi Digiri 2/5/1986 28 FG.3 5 0917295770 G/Addaa 18-028515
178 Raajii Dirribaa Taaddalee Dhi 10 29/4/1989 33 FG.3 5 0912502799 Sululta 26-017716
179 Rabbirra Asaammin Xaafaa Dhi 10 6/5/1985 29 FG.3 5 0910053756 Hoolataa 30-002626
180 Rijal Ayichew Mulat Dhi  10 0/1/1984   FG.3    0917219203 I/Abbaaboor 17-02264
181 Rooberaa Abarraa Gonfaa Dhi 10 15/6/1988 25 FG.3 4 0923866426 Buraayyuu 20-030316
182 Saamsoon Henook Tafarraa Dhi 10 4/5/1984 30 FG.3 4 0911799297 Sululta 26-015995
183 Salamoon mizgaan Massalee Dhi 10 1/1/1982 30 FG.3 4 0934431677 Buraayyuu 20-021427
184 Sanyii Saamu’el Almneeh Dhi 10 9/10/1983 31 FG.3 4.6 0917250725 Jimmaa 24-008484
185 Shifarraa Asiraatee Tarrafaa Dhi 10+3 12/5/1980 34 FG.3 2 0920386621 Galaan 27-017223
186 Shifarraa likkiisa Guutamaa Dhi 10 1/1/1987 27 FG.3 7.3 0911907960 Amboo 18-00013
187 Sixootaa Gooshuu H/masqal Dhi 10 18/4/1979 35 FG.3 4.4 0938933093 G/Addaa 18-22912
188 Taakkalaa Baanee Jimalaa Dhi 10 1/8/1983 31 FG.3 4 0921180784 Duukam 21-020806
189 Taammiraat Raggaasaa Ayyaanaa Dhi 12 1/1/1977 37 FG.3 5 0917131995 W/Lixaa 12-04031
190 Taammiraat Ulumaa W/Sillaase Dhi 10 13/11/1981 33 FG.3 4.9 0991227470 B/Shawaa 02-03393
191 Taarikuu Addunyaa Raggaasaa Dhi 10 1/1/1978 36 FG.3 7.9 0911854881 W/Lixaa 12-06845
192 Taarikuu Biraanuu Diimaa Dhi 10 1/1/1978 36 FG.3 7 0913707253 Sululta 26-03564
193 Taddalee Dammeessaa Ejjataa Dhi 10 25/6/1978 35 FG.3 6 0932495906 Sh/Bahaa 2-006827
194 Taddalee Lammeessaa Kennaa Dhi 10 1/1/1979 35 FG.3 4.6 0911350688 Sululta 26-06129
195 Taddasaa mogos Abbabe Dhi 10+3 10/2/1984 30 FG.3 3 0985320082 W/Lixaa 21-018654
196 Tafarii Baayisaa Kabbadaa Dhi  10 23/9/1982   FG.3     Sh/Dhihaa 2-006828
197 Tafarii Hundee Fayisaa Dhi 10 1/1/1978 36 FG.3 4.2 0913144791 Duukam 21-06844
198 Takkaallinyi Taayyee Gurmuu Dhi 10+4 20/1/1980 34 FG.3 2.1 0921594479 Sh/Bahaa 2-006826
199 Tamazgeen Zawuduu Gammadaa Dhi 10 2/1/1980 34 FG.3 4 0906197070 G/Addaa 18-030449
200 Tasfaayee oljirraa Abbaayi Dhi 10 10/2/1976 38 FG.3 4 0912133006 Sululta 26-013851
201 Tashoomaa Bojaa Itichaa Dhi 10 1/1/1983 31 FG.3 5 0919960028 G/Addaa 18-21764
202 Tashoomaa Dhaabaa Fayisaa Dhi 10 20/05/1978 36 5ffaa 7 0920878548 H/Guduruu 14-600863
203 Teediroos Nugusuu Waasihuun Dhi 10 27/12/1983 31 FG.3 5 0912635978 Galaan 27-012018
204 Tolasaa Daggafaa Dasaa Dhi 10 10/1/1974 40 FG.3 7.6 0911330594 A/Lixaa 08-04159
205 Tolasaa Hundumaa Yaadasaa Dhi 10 5/5/1982 32 FG.3 4.3 0912110161 Hoolataa 30-012413
206 Tolasaa Magarsaa Dabalaa Dhi 10 28/3/1988 25 FG.3 4.7 0917970095 Hoolataa 30-003006
207 Tolasaa Tashaaluu Gabbisaa Dhi 10 1/1/1982 32 FG.3 4 0915878346 W/Lixaa 12-06355
208 Toofik Nasiib Imaam Dhi 10 13/6/1985 29 FG.3 4.9 0910612024 B/Wallaggaa 18-22174
209 Tsadaalee zannabee W/yohaannis Dhi 10 4/7/1984 30 FG.3 6 0973414499 W/Lixaa 12-03017
210 Tsaggaayee Ayyalee Xilahuun Dhi 10 3/10/1979 35 FG.3 6.3 0911196213 Buraayyuu 20-08539
211 Tsaggaayee Zalladaa Abarraa Dhi 10 2/7/1983 31 FG.3 4 0946756681 Sululta 26-04555
212 Tsagga’ee Isheetuu Warquu Dhi 10 30/4/1985 29 FG.3 4 0917749221 Galaan 27-012583
213 Tsagga’ee Yooseef Wandfiroo Dhi 10 7/5/1985 29 FG.3 4 0927489010 Sh/Lixaa 18-033249
214 Tsaggayee Biraarraa Jaalataa Dhi 10 4/9/1984 30 FG.3 4 0944028310 Buraayyuu 20-022183
215 Turaa Galataa Dheeressaa Dhi 10 23/4/1978 36 FG.3 8 0917708888 Buraayyuu 30-000865
216 Tuujjoo Raggaasaa Birrii Dhi 10 5/12/1985 29 FG.3 4.1 0911965552 Duukam 21-021417
217 Tuujubaa Balaayi Dabaloo Dhi 10 13/8/1980 34 FG.3 4 0927482974 W/Lixaa 12-013192
218 Tuujubaa shifarraa Balliinaa Dhi 10 19/1/1985 29 FG.3 4 0921172202 Bushooftuu 28-010491
219 Umar Mohaammad Amiin Dhi 10 25/11/1980 34 FG.3 6.6 0913754699 Hoolataa 30-003701
220 Urgeessaa Gaaddisaa Sirrataa Dhi 10 6/9/1981 33 FG.3 4.6 0920840899 Sh/Dhihaa 2-006698
221 waadoo Tasfuu Imaanuu Dhi 10 11/11/1988 26 FG.3 4 0935094869 Sululta 26-018387
222 Waaqjiraa Biraanuu Buzunee Dhi 10 28/2/1983 31 FG.3 4 0976060792 Sh/Dhihaa 02-013287
223 Waaqtolaa Yaadataa kennataa Dhi 10 10/10/1985 29 FG.3 4.7 0930001070 Sululta 26-018380
224 Wagaayyoo Taaddasaa Lammaa Dhi 10 27/4/1980 34 FG.3 4 0917249806 Galaan 27-013859
225 Waganee Guddisaa Qixxaataa Dhi 10 8/4/1973 40 FG.3 6.5 0915128061 Sululta 26-036287
226 Wandimmaaganyi Taaddasa Hayile Dhi 10 6/7/1985 29 FG.3 6 0920311031 I/Abbaaboor 17-003688
227 Wandimmuu Hirkoo Raggaasaa Dhi 12 5/7/1983 31 FG.3 4 0913730013 G/Addaa 18-033111
228 Wanduu Masfiin Fixxee Dhi  10 13/1/1989   FG.3    0928634359 W/Lixaa 25-000512
229 Yiggazuu Ifaa Firdii Dhi 10 16/7/1985 29 FG.3 5 0911536027 L/Xaafoo 23-10802
230 Zakkaariyaas Gaaromaa Ayyaanaa Dhi 10 24/2/1993 21 FG.3 6.1 0988757187 Buraayyuu 20-16148
231 Zalaalam Shuumee Jimaa Dhi 10 24/2/1981 33 FG.3 4.5 0912229812 Duukam 21-025939
232 Zannabee Taayyee Qajeelaa Dhi 10 1/1/1974 40 FG.3 6.1 0921917148 W/Lixaa 12-05742
233 Zawuduu warquu Gabrayyees Dhi 10 1/1/1974 40 FG.3 5 0911735369 G/Addaa 18-18741
234 Dinqaa Taaffasaa Ittafaa Dhi 10 01/01/1980 32 FG.3 9 0923309259 Sh/Lixaa 01-03241
235 Shawaan gizaa Badhaadhaa Dhi 10 8/3/1983 35 FG.3 3 09104077177 Duukam 21-017190
236 Abiyoot Jamaal Sirnaa Dhi 10 1/1/1979 31 FG.3 7 0939920940 Sh/Lixaa 18-032200
237 Xilahuun Mallasee Dhi 10 1/1/1981 32 FG.3 5 0910236511 Adaamaa 22-05741
238 Galaanaa Badhaanee Dhi 10 6/1/1982 25 FG.3 4 0923856585 Bushooftuu 28-010486
239 Eebbisaa Didhaa Dhi 10 6/2/1987 26 FG.3 3 0940775247 Bushooftuu 28-013026
240 Daawwit Fufaa Gammadaa Dhi 10 25/9/1986 26 FG.3 4 0918921217 Adaamaa 22-007553
241 Hundaa;ol Tolasaa Dhi 10 17/6/1983 30 FG.3 4 0911024153 Bushooftuu 28-009862
242 Taaddasee Badhoo Dhi 10 21/04/1965 38 FG.3 1 0910384037 Sh/Lixaa 01-609927
243 Ismaa’il Maammad Alii Dhi 10+4 16/01/1982 32 FG.3   0921001814 Sh/Dhihaa 02-03576
244 Dagguu Uyyuu Asham Dhi 10 5/10/1986 28 FG.3   0919578188 Duukam 21-020214
245 Bashir Gabbawoo Dhaqqaboo Dhi 10 23/04/1987 27 FG.3   0912228253 G/Addaa 18-06799
246 Baqqalee Elihuu Bijigaa Dhi 10 14/4/1983 31 FG.3   0932276764 Duukam 21-020508
247 Taammiruu Mul’isaa Raggaasaa Dhi 10 16/12/1985 29 FG.3     Duukam 21-021595
248 Damee Maammoo Baayisaa Dhi 10 22/04/1964   FG.3     W/Lixaa 12-00747
249 Rabbirraa Asaamminoo Xaafaa Dhi 10 6/5/1985 29 FG.3   0910053756 Hoolataa 30-002626
250 Sanyii Dirribsaa Tarreessaa Dhi 12 1/1/1985 29 FG.3     Duukam 21-026432
251 Tamazgeen Alamuu Dureessaa Dhi 10     FG.3   0911975039   26-032297
252 Ayyalee Taarraqeny G/Silasee Dhi 12 1/1/1974 40 FG.3        
253 Gammachuu Alamuu Ordofaa Dhi 10 1/11/1974 40 5ffaa 8.5 0911454847 0 14-600846
254 Guddisa Wagii Waaqaa Dhi 10 17/2/1987 27 FG3 4 0934991527   30-002984
255 Rabiraa Tashoomaa Xaafaa Dhi 10 6/5/1985 29 FG3 5 0911053756   30-002626
256 Tamasgeen alamuu Dureessaa Dhi 10 6/4/1976 38 FG3 4 0911975038/9   26-032297
257 Tamasgen Dulaa Tolaa Dhi 10 6/7/1974 40 FG3 5.6 0911423048   20-03043
258 Tasfaa Baaqala Genati Dhi 10 11/11/1982 32 FG3 8 0913925863   26-019638
259 Wagaayoo Taddasa Lama Dhi 10 27/04/1980 34 FG3 4 0917249806   27-013859

Hubachisa ;Rakkon yoo jiratee  dursa nu beeksisaa

 

የጨረታ ማስታወቅያ

ገዳ ትራንስፖርት ኃ/የተ/የግ/ማህበር የተለያዩ የጋራዥ እቃዎች እና የህዝብ ማመላለሸ ተሸከርካሪ መለዋወጫዎች በዘርፉ ከተሰማሩ ድርጅቶች አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል ፡፡ ስለሆነም በጨረታዉ መወዳደር የምትፈልጉ ተጫራቾች ከዚህ በታች የተመለከቱትን መስፈርቶች በሟሟላት መወዳደር ትችላላችሁ፡፡

 1. በዘርፉ የተሰማሩ ፤የዘመኑን ግብር የከፈሉ እና የታደሰ ንግድ ፍቃድ እንዲሁም ንግድ ምዝገባ ምስክር እና አስፈላጊዉን ማስረጃ ማቅረብ የሚችል
 2. ማንኛዉም ተወዳዳሪ ተጫራች የጨረታ ሰነድ ይህ ማስታወቅያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለተከታታይ 16 ቀን አየር ላይ የሚዉል ሲሆን መስቀል አደባባይ ፓን አፍሪካን ህንጻ 2ኛ ፎቅ የቢሮ ቁጥር 10 ከጠዋቱ 2፡30 እሰከ 11፡00 በመምጣት የማይመለስ 200 (ሁለት መቶ) ብር በመክፍል የጨረታ ሰነዱን በመግዛት መወዳደር ይችላሉ፡፡
 3. ማንኛዉም ተጫራች በገዛዉ የጨረታ ሰነድ ላይ ክብ ማህተም በማድረግ እና በመፈርም በሰም በታሸገ ፓስታ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡
 4. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ 40,000 (አርባ ሺ) ብር በሲፒኦ ወይም በቼክ ማቅረብ ያለባቸዉ ሲሆን የሞሉትን ጨረታ ሰነድ ኦሪጅናል እና ፎቶ ኮፒ እንዲሁም የስያዙት የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በተለያዬ ፖስታ በማሸግ ሶስቱንም በዋና ፖስታ በማሸግ ማቅረብ አለባቸዉ
 5. የጨረታ አሸናፊነቱ ከተረጋገጠ ቀን ጀምሮ ባሉት 5 ተከታታይ የስራ ቀናት የዋጋዉን ዉል ማስከበሪያ 10 % በማስያዝ ዉል መፈረም ይኖርባቸዋል፡፡
 6. ተጫራች በሚያቀርቡት ዋጋ የጨረታ መመዝገብያ ሰዓት ከተጠናቀቀ በኋላ ማሻሸያ ማድረግ እና እራሳቸዉን ከጨረታ ማግለል አይቻልም
 7. በሌላ ተጫራች ላይ ተ
 8. ንተረሶ ዋጋ መስጠት አይቻልም
 9. በጨረታ ሰነዱ ላይ የተሰረዘ እና የተደለዘ ሆኖ ለመለየት የሚያስቸግር ዋጋ ተቀባይነት የለዉም
 10. ለተሸናፊ ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ያስያዙትን ብር ከአሸናፊ ጋር ዉል እንደተፈጸመ በኋላ ተመላሽ ይሆናል፡፡
 11. ጨረታዉ የሚከፈትበት ቀን የጨረታ ማስታወቅያዉ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለተከታታይ 16 ቀን አየር ላይ የሚዉል ሆኖ በ16ኛዉ ቀን በ8፡00 ሰአት ተዘግቶ በዛዉ እለት 8፡30 ላይ ተጫራቾች እና ህጋዊ ወኪሎቻቸዉ በተገኙበት የሚከፈት ይሆናል፡፡
 12. የጨረታ መክፈቻ ቀናት ቅዳሜ እና እሁድ እንዲሁም በበዓላት ቀን ከሆነ በሚቀጥለዉ የስራ ቀን በተመሳሳይ ሰዓት የሚከፈት ይሆናል፡፡
 13. ድርጅቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታዉን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነዉ፡፡

ጨረታው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ የታወጀበት ቀን: 04/08/2013

አድራሻ: መስቀል አደባባይ ፓን አፍሪካ ህንጻ 2ኛ ፎቅ
ለበለጠ መረጃ ስልክ ቁጥር 011-558-19-55

News

Training has been given for Tumsa Endowment and its share Company employees regarding the public servants’ issues. The training was given for four continuous days (15-02-2021 to 18-02-2021) in Bishoftu City.

የጨረታ ማስታወቅያ

ቀን 02/06/2013ዓ.ም

የጨረታ ማስታወቅያ

ገዳ ትራንስፖርት ኃ/የተ/የግ/ማህበር በገላን መጋዘን ውስጥ የሚገኙትን ያገለገሉ ጎማዎች እና የተሸርካሪ ባትሪዎች አወዳድሮ መሸጥ ይፈልጋል ፡፡

 1. ማንኛዉም ተወዳዳሪ ተጫራች የጨረታ ሰነድ በማስታወቅያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለተከታታይ 10 ቀን አየር ላይ የሚዉል ሲሆን መስቀል አደባባይ ፓን አፍሪካን ህንጻ 2ኛ ፎቅ የቢሮ ቁጥር 10 ከጠዋቱ 2፡30 እሰከ 11፡00 በመምጣት  የማይመለስ 50 (ሀምሳ) ብር በመክፍል የጨረታ ሰነዱን በመግዛት መወዳደር ይችላሉ፡፡
 2. ማንኛዉም ተጫራች በገዛዉ የጨረታ ሰነድ ላይ ክብ ማህተም በማድረግ እና በመፈርም በሰም በታሸገ ፓስታ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡
 3. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ 3,000(ሶስት ሺ) ብር በሲፒኦ የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና  ማቅረብ አለባቸዉ
 4. የጨረታ አሸናፊነቱ ከተረጋገጠ ቀን ጀምሮ ባሉት 5 ተከታታይ የስራ ቀናት ዉስጥ ያሸነፉትን እቃ ማንሳት አለባቸዉ ፡፡
 5. ተጫራች በሚያቀርቡት ዋጋ የጨረታ መመዝገብያ ሰዓት ከተጠናቀቀ በኋላ ማሻሸያ ማድረግ እና እራሳቸዉን ከጨረታ ማግለል አይቻልም
 6. በሌላ ተጫራች ላይ ተንተረሶ ዋጋ መስጠት አይቻልም
 7. በጨረታ ሰነዱ ላይ የተሰረዘ እና የተደለዘ ሆኖ ለመለየት የሚስቸግር ዋጋ ተቀባይነት የለዉም
 8. ለተሸናፊ ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ያስያዙትን ብር ከአሸናፊ ጋር ዉል እንደተፈጸመ ተመላሽ ይሆናል፡፡
 9. ጨረታዉ የሚከፈትበት ቀን የጨረታ ማስታወቅያዉ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለተከታታይ 10 ቀን አየር ላይ የሚዉል ሆኖ በ10ኛዉ ቀን በ8፡00 ሰአት ተዘግቶ በዛዉ እለት 8፡30 ላይ ተጫራቾች እና ህጋዊ ወኪሎቻቸዉ በተገኙበት  የሚከፈት ይሆናል፡፡
 10. የጨረታ መክፈቻ ቀናት በበዓላት እና እሁድ ቀን ከሆነ በሚቀጥለዉ የስራ ቀን በተመሳሳይ ሰዓት የሚከፈት ይሆናል
 11. ድርጅቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታዉን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነዉ

አድራሻ መስቀል አደባባይ ፓን አፍሪካ ህንጻ 2ኛ ፎቅ

ለበለጠ መረጃ ስልክ ቁጥር 011-558-19-55

የጨረታ ማስታወቅያ

ገዳ ትራንስፖርት ኃ/የተ/የግ/ማህበር የትራንስፖር ባለስልጣን ባወጣው መመሪያ መሰረት  ለደረቅ ጭነት ተሸከርካሪዎች የተቀናጀ የተሸከርካሪዎች እንቅስቃሴ መቆጣጠሪያ (ጂ.ፒ.ኤስ) መሳሪያ በዘረፉ የተሰማሩ ድርጅቶችን በማወዳደር ማስገጠም ይፈልጋል፡፡ ስለሆነም  ከዚህ በታች የተዘረዘረዉን መስፈርት የምታሟሉ እና የፈዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን  ባወጣዉ መመሪያ ቁጥር 27/2011 መስፈርት የምታሟሉ  መወዳደር የምትችሉ መሆኑን እናሳዉቃለን፡፡

 1. በኢትዬጽያ ደረጃዎች ኤጄንሲ በጸደቀዉ የዲቫይስ ስታንዳርድ መሰረት እና ከፌዴራል ትራንስፖርት ቢሮ እውቅና ያለው
 2. በዘርፉ የተሰማሩ ፤የዘመኑን ግብር የከፈሉ እና የታደሰ ንግድ ፍቃድ እንዲሁም ንግድ ምዝገባ ምስክር እና እፈላጊዉን ማስረጃ ማቅረብ የሚችል
 3. ማንኛዉም ተወዳዳሪ ተጫራች የጨረታ ሰነድ ይህ ማስታወቅያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለተከታታይ 16 ቀን አየር ላይ የሚዉል ሲሆን መስቀል አደባባይ ፓን አፍሪካን ህንጻ 2ኛ ፎቅ የቢሮ ቁጥር 10 ከጠዋቱ 2፡30 እሰከ 11፡00 በመምጣት  የማይመለስ 100 (አንድ መቶ) ብር በመክፈል የጨረታ ሰነዱን በመግዛት መወዳደር ይችላሉ፡፡
 4. ማንኛዉም ተጫራች በገዛዉ የጨረታ ሰነድ ላይ ክብ ማህተም በማድረግ እና በመፈርም በሰም በታሸገ ፓስታ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡
 5. ተጫራቾች የተወዳደረበትን ዋጋ 2 % የጨረታ ማስከበሪያ   በሲፒኦ  ማቅረብ ያለባቸዉ ሲሆን የሞሉትን ጨረታ ሰነድ ኦሪጅናል እና ፎቶ ኮፒ እንዲሁም የስያዙት የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በተለያዬ ፖስታ በማሸግ ሶስቱንም በዋና ፖስታ በማሸግ ማቅረብ አለባቸዉ
 6. የጨረታ አሸናፊነቱ ከተረጋገጠ ቀን ጀምሮ ባሉት 5 ተከታታይ የስራ ቀናት የዋጋዉን ዉል ማስከበሪያ 10 % በማስያዝ ዉል መፈረም ይኖርባቸዋል፡፡
 7. ተጫራች በሚያቀርቡት ዋጋ የጨረታ መመዝገብያ ሰዓት ከተጠናቀቀ በኋላ ማሻሸያ ማድረግ እና እራሳቸዉን ከጨረታ ማግለል አይቻልም
 8. በሌላ ተጫራች ላይ ተንተረሶ ዋጋ መስጠት አይቻልም
 9. በጨረታ ሰነዱ ላይ የተሰረዘ እና የተደለዘ ሆኖ ለመለየት የሚስቸግር ዋጋ ተቀባይነት የለዉም
 10. ለተሸናፊ ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ያስያዙትን ብር ከአሸናፊ ጋር ዉል እንደተፈጸመ ተመላሽ ይሆናል፡፡
 11. ጨረታዉ የሚከፈትበት ቀን የጨረታ ማስታወቅያዉ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለተከታታይ 16 ቀን አየር ላይ የሚዉል ሆኖ በ16ኛዉ ቀን በ8፡00 ሰዓት ተዘግቶ በዛዉ እለት 8፡30 ላይ ተጫራቾች እና ህጋዊ ወኪሎቻቸዉ በተገኙበት የሚከፈት ይሆናል፡፡
 12. የጨረታ መክፈቻ ቀናት በበዓላት እና እሁድ ቀን ከሆነ በሚቀጥለዉ የስራ ቀን በተመሳሳይ ሰዓት የሚከፈት ይሆናል
 13. ድርጅቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታዉን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነዉ

አድራሻ መስቀል አደባባይ ፓን አፍሪካ ህንጻ 2ኛ ፎቅ

ለበለጠ መረጃ ስልክ ቁጥር 011-558-19-55

Ethiopia’s Oromos mark thanksgiving festival in Addis Ababa next week

Hundreds of thousands of Oromos descended on Addis Ababa to partake in the Irreecha festival, celebrating the end of the rainy months and welcoming the harvest season. The fete is considered the most important cultural event in the Oromo calendar, who make up over 34% of Ethiopia’s 100-million population. In the past, crowds gathered in their millions at Bishoftu town, located about 40 kilometers (25 miles) southeast of Addis Ababa in the Oromia region.

The celebration comes three years after dozens of people died following a stampede at a similar festival triggered by security forces’ use of tear gas and rubber bullets. At the time, the Horn of Africa nation was experiencing massive anti-government protests, led mostly by the Oromo and Amhara communities who were demanding land reform, full political participation, and an end to human rights abuses. Opposition and human rights groups said hundreds possibly died during the pandemonium after being trampled, falling into an open trench or drowning in a nearby lake.

The scenes in Addis Ababa this year were quite different from those of 2016. Crowds in colorful traditional garments danced in the streets and threw grass into pools of water as a symbol of prosperity and riches. The celebrations at Meskel Square in the capital also showcased how far the country has come in the past few years.

With prime minister Abiy Ahmed—himself an Oromo—at the helm, Ethiopia has embarked on an ambitious road to reform. Since coming to power in April 2018, Abiy has made peace with long-time regional rivals like Eritrea, released journalists, invited back exiled opposition groups, increased the place of women in power, and has opened up the economy for private investment.