Beeksisa Waamichaa Qormaata Qacarrii

0
2466

Unka galmee konkolaachistoota fe’umsa gogaa

T/L Maqaa Guutuu Saala Sad.Bar Bara dhalootaa Umurii S/Hayyamaa Muuxannoo Lakk.Bilbilaa Bakka irraa fudhatan Lakk.hayyamaa
1. Faqqadee Araarsaa Ittafaa Dhi 10 23/04/1977 37 Fg.3 4 0921685875 W/Lixaa 12-10505
2.  Geetahuun Waaqwayyaa Ummataa Dhi 12 4/5/1984 30 Fg.3 5 0928654648 Hoolataa 30-003603
3.  Ittafaa Saxxenyi Guutuu Dhi 10 2/5/1982 32 Fg.3 5 0937764816 Naqamtee 25-000418
4. Abaadir Sufiyaan Issahaa Dhi 10 14/6/1984 30 FG.3 5 0910624178 Buraayyuu 20-023976
5. Abaatee Asaffaa Tolaa Dhi 10 18/6/1979 35 fg.3 8 0906346091 Arsii 07-010105
6. Ababaayyoo Alamuu Roobii Dhi 10 9/7/1978 36 Fg.3 4 0913859872 Buraayyuu 20-01474
7. Abbabee Gonfaa Duulaa Dhi 10 1/1/1982 32 Fg.3 5 0923602549 Hoolataa 30-002387
8. Abbuu Waarituu Gammadii Dhi 10 1/1/1983 31 fg.3 5 0916123294 G/Addaa 18-15058
9. Abdataa Fayyeeraa Dabaloo Dhi 10 12/7/1986 28 Fg.3 4 0911914927 Hoolataa 30-006713
10. Abdii Akkawaaq Toree Dhi  10  9/8/1983   FG.3    0919203490 G/Addaa 18-033624
11. Abdii Alamuu Hata’uu Dhi 12 17/06/1985 29 FG 3 4 0965952259 Sululta 26-016803
12. Abduu Yimar Ali Dhi  10 8/8/1985   FG.3    09 Jimmaa 16-011073
13 Abeel Makaamuu Ababee Dhi 10 4/10/1982 32   5 0911065111 G/Addaa 18-10052
14 Abiyyi Girmaa G/Mikaahel Dhi 10 1/11/1983 31 fg.3 5 0918717942 Duukam 21-07290
15 Abraam Faantahuun Laggasaa Dhi 10+4 29/10/1980 34 FG 3 5 0910142213 G/Addaa 18-033104
16 Adaanee Fiqaaduu Gulummaa Dhi 10 1/1/1979 35 FG 3 7 0911833044 G/Addaa 18-21518
17 Adam Daffaar Gurmuu Dhi 10 1/1/1981 33 fg.3 5 0910323756 H/Dhiyaa 06-01367
18 Addisee wagaayyoo Alamuu Dhi 10+5 1/1/1983 31 fg.3 2 0911011588 G/Addaa 18-06268
19 Addisuu Dassaalenyi Nugusaa Dhi 10 12/2/1984 32 fg.3 5 0930891209 H/Guduruu 14-00076
20 Addisuu Yirguu Maammoo Dhi 10 1/1/1978 36 fg.3 6 0945293939 W/Lixaa 12-02881
21 Addunyaa HundeeGuddataa Dhi 12 1/1/1974 40 Fg.3 4.3 0938946207 W/Lixaa 12-07373
22 Ahimad Adam mahammad Dhi 10 3/5/1978 36 5ffaa 8 0910052619 Arsii Dhiyaa 08-606785
23 Akililuu Mallasee Xilaahuun Dhi 10 3/5/1976 38 5ffaa 7 0912200375 A/Lixaa 08-606837
24 Alamaayoo Guddataa Zallaqaa Dhi 10 2/8/1975 39 FG.3 5 0911678118 G/Addaa 18-16946
25 Amaanee Taddasaa Caalii Dhi 10 14/3/1987 27 FG.3 5 0910212286 Sabbataa 19-041671
26 Amaanu’ee Baqqalaa Guddataa Dhi 10 1/7/1984 30 FG.3 4.6 0917291867 G/Addaa 18-21027
27 Amaanuhel Xilaahun Dhaabaa Dhi 10 19/3/1984 30 FG.3 5 0989891939 Hoolataa 30-000997
28 Amantii Malaakuu Jiraa Dhi 12 11/10/1985 29 Fg.3 6 0946223186 W/Dhihaa 26-016768
29 Amooshaa Fayisaa Qalbeessaa Dhi 10 11/3/1982 32 fg.3 5 0913096565 G/Addaa 18-14203
30 Anuwaar Adam seyid Dhi 10 5/3/1978 36 FG.3 4.2 0912789136 Buraayyuu 20-04260
31 Asfaawu Mirkanaa Badhanee Dhi  10+3 8/9/1981   FG.3    0912322589 Sh/Dhihaa 2-007697
32 Ashabbir Getaachoo Gaddafaa Dhi 10 20/3/1983 31 FG.3 4.5 0910546217 Hoolataa 30-000157
33 Ashabbir Yeshanawu Isheetuu Dhi  Digirii 15/9/1984   FG.3     Sh/Dhihaa 2-006689
34 Ashannaafi Gonfaa Dhaabaa Dhi dipilo 13/9/1980 34 FG.3 6 0920683305 T/Boolloo 26-08581
35 Ashannafii Disaasaa Dayeessaa Dhi  10 8/7/1976   FG.3   0 Amboo 2-007696
36 Ashennaafii Yaadasaa Waaqjiraa Dhi 10 12/8/1985 29 FG 3 5.1 0949630934 Hoolataa 30-001659
37 Asmaraa Hirphaa Waaggaari Dhi 10 6/7/1981 33 Fg.3 4.5 0912464411 G/Addaa 18-14205
38 Ayyaanew Balaay Asaffaa Dhi 10 21/8/1982 32 FG 3 5 0921179778 Sululta 26-08540
39 Baachaa Abbabaa TUFA Dhi 10 4/9/1975 39 FG.3 6 0912109676 G/Addaa 18-20484
40 Baay’isa Xurunaa Bantii Dhi       FG.3    0 Sh/Dhihaa 2-007833
41 Baayisaa Gaddafaa Hawaasaa Dhi 10 25/1/1984 30 Fg.3 5.5 0968326701 Hoolataa 30-011939
42 Baayisaa Nugusee  Kabbadaa Dhi       FG.3    0 G/Addaa 18-16949
43 Baayisaa Nugusee  Kabbadaa Dhi 10 13/11/1982 32 FG.3 5 0923118455 G/Addaa 18-16949
44 Baayisaa Xuurii Bantii Dhi 10 8/9/1983 31 fg.3 4 0923141949 Sh/Dhihaa 2-007833
45 Badhaasaa Takkaallinyi Awulaachoo Dhi 10+4 15/9/1976 38 5 5 0912387522 H/Guduruu 14-600724
46 Baharaddiin Tamaam Fayyisaa Dhi 10+2 10/12/1984 30 fg.3 3 0912202841 G/Addaa 18-16948
47 Balaachoo Girmaa Dhaabaa Dhi 12 1/1/1980 34 FG.3 5 0913862187 Sululta 26-02392
48 Balaay Kabbadaa Beekkataa Dhi 10 12/2/1984 30 FG.3 4 0930799421 Buraayyuu 20-026396
49 Bantii Guddisaa gojaa Dhi 10 30/9/1983 31 Fg.3 4 0909257644 Sh/Dhihaa 02-06237
51 Baqqalaa Girshuu kumsaa Dhi 10 12/5/1983 31 FG.3 4 0913135127 G/Addaa 18-027584
52 Bashir mahammad Muusaa Dhi 10 1/1/1985 29 fg.3 7 09280636 L/Xaafoo 23-014578
53 Bayyanaa Bayisaaa Badhaadhaa Dhi 10 5/5/1984 30 FG.3 5 0910028611 Buraayyuu 20-027150
54 Bayyanee Kabbaadaa Bargaa Dhi 12 24/2/1986 28 fg.3 5 0913021389 Buraayyuu 20-027572
55 Bazzaabbinyi Baqqaanaa Alamuu Dhi 10 10/7/1981 33 Fg.3 6 0920116366 Sh/Dhihaa 02-05379
56 Biftuu Raggaasaa Shuumaa Dhi 10 11/2/1983 31 FG 3 5 0911830887 W/Lixaa 12-012918
57 Biqilaa Fiqaaduu Olaanaa Dhi 12 11/2/1986 28 Fg.3 6 0911937681 Sululta 26-034685
58 Biqilaa Guutamaa Dafaa Dhi 10 1/1/1977 35 Fg.3 5 0917356035 W/Lixaa 12-02905
59 Biraanuu Getaachoo Dhaabaa Dhi 10 23/7/1985 29 FG 3 5.5 0920816228 Hoolataa 30-002081
60 Biraanuu Nadhasaa Dirribaa Dhi 10+3 17/07/1979 37 FG.3 3 0922964475 Sh/Dhihaa 02-05386
61 Birhaanuu  waaggaarii Nagaasaa Dhi 10 17/2/1978 36 FG.3 4 0913651039 Sabbataa 19-018500
62 Birhaanuu Badhaadhaa Irranaa Dhi 10 13/7/1990 24 FG 3 5 0939155861 Hoolataa 30-003515
63 Bojaa Gaddafaa Humnaa Dhi 10 1/1/1982 32 fg.3 4 0911087033 G/Addaa 18-19449
64 Bokkaa Taarikuu Mardaasaa Dhi 10 12/6/1986 28 FG.3 4.8 0919513600 W/Lixaa 12-012664
65 Caalaa Biqilaa Baqqalee Dhi 10 1/7/1983 31 fg.3 5 0921187687 Buraayyuu 20-18615
66 Caalaa Lamuu Goobanaa Dhi 10 21/2/1988 26 FG 3 4 0928650110 Buraayyuu 20-038034
67 Daani’eel Mulaatuu Qajeelaa Dhi 10 11/9/1987 32 FG.3 4 0911118838 Adaamaa 01-12805
68 Daani’eel Abbabaa Araarsaa Dhi 10 22/4/1984 30 FG.3 5 092180431 Sululta 26-00910
69 Daawwit Kibbii  Gindoo Dhi 10 29/03/1988 26 Fg 3 6 0938896537 G/Addaa 18-05199
70 Daawwit Shaambee Gamteessaa Dhi 10 1/1/1980 34 FG.3 5.4 0933990007 G/Addaa 18-06253
71 Dabalii Jalduu Bakkee Dhi 10 1/1/1980 34 Fg.3 5 0983216165 B/Wallaggaa 12-03992
72 Dachaasaa Yaadataa Yandoo Dhi 10 23/4/1975 39 FG.3 6 0913329629 G/Addaa 18-05322
73 Dagaagaa saaqqataa Farajaa Dhi 10 1/1/1985 29 FG.3 5 0918692412 G/Addaa 18-18346
74 Dajanee Dhaabaa Mul’ataa Dhi 10 1/1/1975 39 FG 3 10 0922158278 W/Lixaa 12-05462
75 Dajanee Fiqaaduu Dinagdee Dhi dipilo 10/11/1974 40 fg.3 3.7 0911304467 Sululta 26-014555
76 Dajanee Margaa Urgeessaa Dhi 10+3 16/1/1978 36 fg.3 8.6 0912137426 Duukam 21-05087
77 Damisee Takkaa Wadaajo Dhi 10 1/1/1983 31 Fg.3 5.1 0917505740 I/Abbaaboor 24-04391
78 Dammaqee Ballaxee Alamaayyoo Dhi 12 1/9/1988 26 FG 3 4 0911637199 Q/Wallaggaa 15-003575
79 Damxoo Xibabuu Caalaa Dhi 12 20/8/1980 34 Fg.3 4.7 0919877745 Buraayyuu 20-023003
80 Diinaa’ol Darajjee Fufaa Dhi 12 9/12/1985 29 FG 3 4 0913357021 H/Guduruu 18-033770
81 Dassaalenyi Mallas Guddinaa Dhi 10 23/8/1982 32 FG.3 4.1 0920294020 Sululta 26-026277
82 Dawwit Dhufeeraa Hirphaa Dhi  Digirii 12/06/1982   FG.3   0925688720 G/Addaa 18-20394
83 Dawwit Tasfaayee Nigatuu Dhi       FG.3     Buraayyuu 20-029360
84 Dheeressaa Tashoomaa Balaachoo Dhi 10 1/1/1981 33 FG.3 5 0922593934 W/Lixaa 12-10400
85 Diigaafee Dooktaree Boggaalee Dhi 10 13/4/1978 36 FG.3 4 0917441581 Sululta 26-027734
86 Dirribaa Zallaqee Dastaa Dhi 10+2 12/7/1980 34 fg.3 6.5 0913579678 Sh/Dhihaa 02-013394
87 Ebbaa Yimaanee Gannaa Dhi 10 1/1/1991 23 FG.3 5 0940101914 Buraayyuu 20-00618
88 Ebbisaa Sisaayi Abarraa Dhi 10 29/3/1984 30 fg.3 4 0938187688 G/Addaa 18-02728
89 Ermiyaas Mikaahel Tafarii Dhi 10 24/7/1978 36 5 5.9 0911051025 Q/Wallaggaa 15-600335
90 Faasikaa Fayisaa Lammii Dhi 10 6/9/1989 25 Fg.3 4 0936697209 Hoolataa 30-001211
91 Fiixumaa Olaanaa Dabaloo Dhi 10 1/1/1974 40 FG.3 4.8 0911993572 B/Wallaggaa 12-06863
92 Filiiphoos Gurmeessaa Badhaasaa Dhi 10 21/04/1980 34 FG.3 5 0924821325 Sh/Lixaa 02-04258
93 Fiqaaduu Baqqalaa Laggasaa Dhi 10+4 22/4/1984 30 FG.3 6 0929052904 Duukam 21-00477
94 Faanta Buzayoo Alamuu Dhi 10 09/01/1977 37 5ffaa 6 0911841161 Naqmtee 15-600070
95 Fiqaaduu Waagjiraa Sooraa Dhi 10 5/7/1974 40 FG.3 5 0912263410 Buraayyuu 20-16088
96 Fiqaduu Asamaamaaw Badhadhii Dhi  10 23/06/1982   FG.2   0918797730  Sh/Dhihaa 02-04777
97 Fiqiruu Waaqumaa Lammeessaa Dhi 10+3 10/11/1982 32 Fg.3 4 0917285050 G/Addaa 18-029996
98 Fira’ool Tamasgeen Abdataa Dhi  10 1/1/1983   FG.3   0912378387 G/Addaa 18-23107
99 Firaa’ool Fayisaa Teessoo Dhi 10 24/11/1987 27 FG.3 5.6 0911154091 Hoolataa 30-006725
100 Gaaddisaa Qalbeessaa Raggaasaa Dhi 12 1/1/1987 27 Fg.3 4 0917711086 Duukam 21-13069
101 Galataa Baayisaa Olqabaa Dhi 10 13/5/1979 35 fg.3 4 0910314594 Sh/Lixaa 02-04277
102 Gammachiis Qannaa Yaadataa Dhi 10 1/1/1987 27 FG.3 5 0919035118 W/Lixaa 12-08187
103 Gammachuu Baqaaluu Kistaanaa Dhi 10 2/3/1985 29 fg.3 4 0911191384 Hoolataa 30-012933
104 Gammachuu Lamuu Mullataa Dhi 10 1/1/1978 36 FG.3 6 0927499196 W/Lixaa 12-02937
105 Gammachuu mokonnin Firdiisaa Dhi 10 12/1/1984 30 fg.3 6 0913754710 H/Guduruu 30-000860
106 Gammadaa Lammeessaa Coqorsaa Dhi 10 1/1/1980 34 fg.3 5 0980547181 G/Addaa 18-09707
107 Gannanaa kumsaa mitiluu Dhi 10 1/1/1980 34 Fg.3 5 0925506666 Duukam 21-023282
108 Garramoo wiirtuu Abeetuu Dhi 10 3/12/1989 25 fg.3 4.9 0921833156 G/Addaa 18-036477
109 Geetaachoo Dhugaasaa Dabee Dhi 10+3 1/1/1977 37 Fg.3 7 0913958918 B/Wallaggaa 12-02938
110 Getaachoo Badhaasaa Amantee Dhi Digiri 7/21/1978 36 Fg.3 4 0921396880 Bushooftuu 28-018087
111 Giddumaa Firdiisaa Bayyanaa Dhi 10 29/10/1986 28 FG.3 5 0912484500 Duukam 21-016926
112 Girmaa Ittafaa Nagahoo Dhi 12 4/1/1981 33 fg.3 9 0911797678 Gimbii 18-20767
113 Girmaa Qajeelaa Wagii Dhi 10 29/3/1980 34 FG.3 4 0910626290 Sh/Lixaa 02-00446
114 Gosahee Damissee Gaarii Dhi 10 5/4/1980 34 fg.3 6 0912743755 Hoolataa 30-001453
115 Guutamaa Tulluu Gurmuu Dhi 10 3/7/1980 34 Fg.3 5 0928410534 G/Addaa 18-0304452
116 Guutuu Mokonnin Qajeelaa Dhi 10+3 9/11/1983 31 FG.3 3.4 0911532956 W/Lixaa 12-013049
117 Guutuu Tasammaa Moosisaa Dhi 10 6/8/1983 31 FG.3 6 0918823411 Buraayyuu 20-14683
118 Haabtamuu Baayisaa Abdoo Dhi  10 01/01/1978   FG.3    0924004728 Buraayyuu 20-06442
119 Habtaamuu Sambataa Darrasaa Dhi 10 16/12/1985 29 FG.3 4.8 0923852389 Sululta 26-018637
120 Haptaamuu G/maaraam Dabalee Dhi 10 1/1/1979 35 FG.3 7 0910174995 Duukam 21-10322
121 Hayilemariam Irree Lammeessaa Dhi 10 7/4/1986 28 FG 3 7 0913131743 G/Addaa 18-029357
122 Hayiluu Qananiisaa Tufaa Dhi 12 13/1/1978 36 fg.3 5 0912648526 Hoolataa 30-014973
123 Indaluu Taakkalaa Galataa Dhi  10 01/01/1983   FG.3   0915871102  W/Lixaa 12-10408
124 Irraasuu Xaasoo Abbabaa Dhi 10 16/4/1986 28 FG.3 4.6 0982168984 Hoolataa 30-002492
125 Isaayyaas Zallaqee Laaqoo Dhi 10 23/4/1974 40 FG 3 6.4 0911701593 G/Addaa 18-00039
126 Iyyaasuu Margaa Oliiqaa Dhi 10 1/1/1986 28 fg.3 5 0919564197 Hoolataa 30-003798
127 Iyyoob Taarrakeny Mangashaa Dhi 10+3 1/1/1983 31 FG 3 4 fi 11 0911066803 Sh/Lixaa 01-11733
128 Jaalataa Cimdeesaa Burraayyuu Dhi 10 1980 34 FG.3 5 0912336733 Duukam 21-026449
129 Jireenyaa Beekaa Gammachuu Dhi 10 1/1/1981 33 FG.3 5 0954868746 Sululta 26-012831
130 Jonnsaa kabbadee Magarsaa Dhi 10+3 17/7/1985 29 FG.3 4 0924965451 G/Addaa 18-029361
131 Kaasaa Mokonnin Tafarraa Dhi 10 1984 30 FG.3 4.2 0964219847 Naqamtee 25-000176
132 Kaasahuun Alamaayyoo Guddinaa Dhi 10+3 1983 31 FG.3 4 0927479928 G/Addaa 18-13661
133 Kadir Ahimad Mahammad Dhi dipilo 1980 34 FG.3 3 0917294037 Buraayyuu 20-027155
134 Katamaa Aagaa Irranaa Dhi 10 21/1/1979 35 FG.3 4 0973770144 W/Lixaa 12-06214
135 Katamaa Kumsaa Toleeraa Dhi 10 1984 30 FG.3 6 0911025887 H/Guduruu 14-600871
136 Katamaa Magarsaa Beegii Dhi 10 7/2/1978 36 5ffaa 7.8 0917819048 G/Addaa 18-08304
137 Katamaa Qannoo Damee Dhi 10 1/1/1986 28 FG.3 4 0919701951 Duukam 21-022084
138 Katamaa Taaddasaa Kumasaa Dhi 10 24/8/1986 28 FG.3 4.6 0927925898 G/Addaa 18-027253
139 Kidanee Fayyee Fedhaa Dhi  10 2/1/1986   FG.3    094163 G/Addaa 18-031847
140 Kumarraa Olumaa Fufaa Dhi 10 1983 31 FG.3 12 0911922753 W/Lixaa 12-603236
141 Lammii Ligaabaa Siidaa Dhi 10 1/1/1980 34 FG.3 4.2 0939714904 G/Addaa 18-09595
142 Lateeraa Kabbadaa Abboomaa Dhi  10+4 26/07/1978   FG.3    0925404778 Sh/Dhihaa 02-05380
143 Maammoo Badhaasaa Baayisaa Dhi 10 9/3/1984 30 FG.3 5 0923762757 Hoolataa 30-001103
144 Maammush Siraaj Mohaammad Dhi 10 1990 24 FG.3 4 90919398349 Sululta 26-018382
145 Maaraguu Gazzaanyi Marshaa Dhi 10 1989 25 FG.3 4 0929347354 Buraayyuu 20-029354
146 Maaruu Raggaasaa Jaginee Dhi 12 1978 36 FG.3 5 0912147134 G/Addaa 18-030476
147 Maatiwoos Toboo Wayyeessaa Dhi 10 1/1/1980 34 FG.3 4 0912659160 W/Lixaa 18-21513
148 Mabraatuu Addunyaa Dabalaa Dhi 10 1983 31 FG.3 5 0969599592 Sh/Lixaa 18-23008
149 Magarsaa Alamaayyoo Dhugaasaa Dhi 10 1986 28 FG.3 4 0927479928 Buraayyuu 20-029821
150 magarsaa Sanbataa Bayynaa Dhi 10 15/1/1975 39 fg.3 4.7 0911481266 Adaamaa 34-007735
151 Magarsaa Tuulii Gonfaa Dhi 10 7/3/1987 27 FG.3 5 0912183712 Sululta 26-014457
152 Malkaamuu Faqqadee Badhaasaa Dhi 10 1986 28 FG.3 5 0921825422 L/Xaafoo 23-08979
153 Malkamuu Bayyanee Gammadaa Dhi 10 15/6/1984 30 FG.3 4 0922223677 Sululta 26-018393
154 Mangistuu Girmaa Damisee Dhi 10 1983 31 FG.3 4 0929529064 Sululta 26-011490
155 Margaa malaakuu Gammachuu Dhi 10+4 1/1/1977 37 FG.3 4 0913443797 W/Lixaa 12-07199
156 Masarat Magarsaa Fiixee Dhi 10 1986 28 FG.3 4.9 0941767772 Hoolataa 30-008292
157 Masarat Zallaqaa Gadaa Dhi 10 1981 33 FG.3 4.4 0910894450 G/Addaa 18-10683
158 Masfin Addaamuu Taaddasaa Dhi 10 4/9/1987 26 FG.3 4 0941606236 Hoolataa 30-014550
159 Miftaa Hajikadir Baaroo Dhi 10 16/5/1980 34 FG.3 5 0913574333 W/Lixaa 12-012836
160 Mitikkuu Wandimmuu Ayyaanaa Dhi 10 1/1/1979 35 FG.3 4 0974360690 W/Lixaa 12-06225
161 Mizgaanaa Fufaa shaanqoo Dhi 10 1985 29 FG.3 4.7 0923978342 G/Addaa 18-028557
162 Mohaammad Muusa Hasan Dhi 10 1/18/1982 32 FG.3 7.1 0925360003 Buraayyuu 20-06450
163 Mohaammad Rabbii Umar Dhi 10 1/1/1983 31 FG.3 6 0929094233 Adaamaa 27-04440
164 mulinaa Gonfaa Margaa Dhi 10 1/1/1975 39 FG.3 5 0912916484 AA????? 27-04481
165 Mulugeetaa Tsigguu Tufaa Dhi 10 1983 31 FG.3 7 0911598312 Sh/Lixaa 02-02130
166 Muluu Gammachuu Roorroo Dhi 10 1985 29 FG.3 4 0946870851 Duukam 21-021968
167 Naasir  Jamaal Mohammad Dhi 10 4/5/1978 36 5ffaa 4.8 0965735999 A/Lixaa 08-606784
168 Nabiyyuu H /Goorgis samayaat Dhi 10+3 1/1/1979 35 FG.3 5 0912047927 B/Wallaggaa 12-09802
169 Nagaa Moosisaa Simaa Dhi 10 1980 34 FG.3 4 0928638575 W/Lixaa 12-04024
170 Nagaash Tolasaa Doboshaa Dhi 10+3 25/5/1985 29 FG.3 6 0919507090 Hoolataa 30-008833
171 Naggasaa Bultoo Wadaajoo Dhi 10 1984 30 FG.3 4 0935541003 G/Addaa 18-08312
172 Namarraa Kabbadaa Qixxeessaa Dhi 10 1985 29 FG.3 4 0923303111 Buraayyuu 18-033984
173 Natsaannat Masfiin Geetachoo Dhi 10 1975 39 FG.3 5 0979069833 Galaan 27-05400
174 Nugusaa Namoomsaa Guddataa Dhi 10 1976 36 FG.3 4 0911195446 H/Guduruu 14-00673
175 Odaa Abdiisaa Bokkuu Dhi 10 1979 35 FG.3 9 0912171118 B/Wallaggaa 12-014977
176 Qalamawarq Mallasaa Suyyum Dhi 10+4 1/1/1987 27 FG.3 5 0911312346 G/Addaa 18-02021
177 Qannoo Imaanaa Gannaa Dhi Digiri 2/5/1986 28 FG.3 5 0917295770 G/Addaa 18-028515
178 Raajii Dirribaa Taaddalee Dhi 10 29/4/1989 33 FG.3 5 0912502799 Sululta 26-017716
179 Rabbirra Asaammin Xaafaa Dhi 10 6/5/1985 29 FG.3 5 0910053756 Hoolataa 30-002626
180 Rijal Ayichew Mulat Dhi  10 0/1/1984   FG.3    0917219203 I/Abbaaboor 17-02264
181 Rooberaa Abarraa Gonfaa Dhi 10 15/6/1988 25 FG.3 4 0923866426 Buraayyuu 20-030316
182 Saamsoon Henook Tafarraa Dhi 10 4/5/1984 30 FG.3 4 0911799297 Sululta 26-015995
183 Salamoon mizgaan Massalee Dhi 10 1/1/1982 30 FG.3 4 0934431677 Buraayyuu 20-021427
184 Sanyii Saamu’el Almneeh Dhi 10 9/10/1983 31 FG.3 4.6 0917250725 Jimmaa 24-008484
185 Shifarraa Asiraatee Tarrafaa Dhi 10+3 12/5/1980 34 FG.3 2 0920386621 Galaan 27-017223
186 Shifarraa likkiisa Guutamaa Dhi 10 1/1/1987 27 FG.3 7.3 0911907960 Amboo 18-00013
187 Sixootaa Gooshuu H/masqal Dhi 10 18/4/1979 35 FG.3 4.4 0938933093 G/Addaa 18-22912
188 Taakkalaa Baanee Jimalaa Dhi 10 1/8/1983 31 FG.3 4 0921180784 Duukam 21-020806
189 Taammiraat Raggaasaa Ayyaanaa Dhi 12 1/1/1977 37 FG.3 5 0917131995 W/Lixaa 12-04031
190 Taammiraat Ulumaa W/Sillaase Dhi 10 13/11/1981 33 FG.3 4.9 0991227470 B/Shawaa 02-03393
191 Taarikuu Addunyaa Raggaasaa Dhi 10 1/1/1978 36 FG.3 7.9 0911854881 W/Lixaa 12-06845
192 Taarikuu Biraanuu Diimaa Dhi 10 1/1/1978 36 FG.3 7 0913707253 Sululta 26-03564
193 Taddalee Dammeessaa Ejjataa Dhi 10 25/6/1978 35 FG.3 6 0932495906 Sh/Bahaa 2-006827
194 Taddalee Lammeessaa Kennaa Dhi 10 1/1/1979 35 FG.3 4.6 0911350688 Sululta 26-06129
195 Taddasaa mogos Abbabe Dhi 10+3 10/2/1984 30 FG.3 3 0985320082 W/Lixaa 21-018654
196 Tafarii Baayisaa Kabbadaa Dhi  10 23/9/1982   FG.3     Sh/Dhihaa 2-006828
197 Tafarii Hundee Fayisaa Dhi 10 1/1/1978 36 FG.3 4.2 0913144791 Duukam 21-06844
198 Takkaallinyi Taayyee Gurmuu Dhi 10+4 20/1/1980 34 FG.3 2.1 0921594479 Sh/Bahaa 2-006826
199 Tamazgeen Zawuduu Gammadaa Dhi 10 2/1/1980 34 FG.3 4 0906197070 G/Addaa 18-030449
200 Tasfaayee oljirraa Abbaayi Dhi 10 10/2/1976 38 FG.3 4 0912133006 Sululta 26-013851
201 Tashoomaa Bojaa Itichaa Dhi 10 1/1/1983 31 FG.3 5 0919960028 G/Addaa 18-21764
202 Tashoomaa Dhaabaa Fayisaa Dhi 10 20/05/1978 36 5ffaa 7 0920878548 H/Guduruu 14-600863
203 Teediroos Nugusuu Waasihuun Dhi 10 27/12/1983 31 FG.3 5 0912635978 Galaan 27-012018
204 Tolasaa Daggafaa Dasaa Dhi 10 10/1/1974 40 FG.3 7.6 0911330594 A/Lixaa 08-04159
205 Tolasaa Hundumaa Yaadasaa Dhi 10 5/5/1982 32 FG.3 4.3 0912110161 Hoolataa 30-012413
206 Tolasaa Magarsaa Dabalaa Dhi 10 28/3/1988 25 FG.3 4.7 0917970095 Hoolataa 30-003006
207 Tolasaa Tashaaluu Gabbisaa Dhi 10 1/1/1982 32 FG.3 4 0915878346 W/Lixaa 12-06355
208 Toofik Nasiib Imaam Dhi 10 13/6/1985 29 FG.3 4.9 0910612024 B/Wallaggaa 18-22174
209 Tsadaalee zannabee W/yohaannis Dhi 10 4/7/1984 30 FG.3 6 0973414499 W/Lixaa 12-03017
210 Tsaggaayee Ayyalee Xilahuun Dhi 10 3/10/1979 35 FG.3 6.3 0911196213 Buraayyuu 20-08539
211 Tsaggaayee Zalladaa Abarraa Dhi 10 2/7/1983 31 FG.3 4 0946756681 Sululta 26-04555
212 Tsagga’ee Isheetuu Warquu Dhi 10 30/4/1985 29 FG.3 4 0917749221 Galaan 27-012583
213 Tsagga’ee Yooseef Wandfiroo Dhi 10 7/5/1985 29 FG.3 4 0927489010 Sh/Lixaa 18-033249
214 Tsaggayee Biraarraa Jaalataa Dhi 10 4/9/1984 30 FG.3 4 0944028310 Buraayyuu 20-022183
215 Turaa Galataa Dheeressaa Dhi 10 23/4/1978 36 FG.3 8 0917708888 Buraayyuu 30-000865
216 Tuujjoo Raggaasaa Birrii Dhi 10 5/12/1985 29 FG.3 4.1 0911965552 Duukam 21-021417
217 Tuujubaa Balaayi Dabaloo Dhi 10 13/8/1980 34 FG.3 4 0927482974 W/Lixaa 12-013192
218 Tuujubaa shifarraa Balliinaa Dhi 10 19/1/1985 29 FG.3 4 0921172202 Bushooftuu 28-010491
219 Umar Mohaammad Amiin Dhi 10 25/11/1980 34 FG.3 6.6 0913754699 Hoolataa 30-003701
220 Urgeessaa Gaaddisaa Sirrataa Dhi 10 6/9/1981 33 FG.3 4.6 0920840899 Sh/Dhihaa 2-006698
221 waadoo Tasfuu Imaanuu Dhi 10 11/11/1988 26 FG.3 4 0935094869 Sululta 26-018387
222 Waaqjiraa Biraanuu Buzunee Dhi 10 28/2/1983 31 FG.3 4 0976060792 Sh/Dhihaa 02-013287
223 Waaqtolaa Yaadataa kennataa Dhi 10 10/10/1985 29 FG.3 4.7 0930001070 Sululta 26-018380
224 Wagaayyoo Taaddasaa Lammaa Dhi 10 27/4/1980 34 FG.3 4 0917249806 Galaan 27-013859
225 Waganee Guddisaa Qixxaataa Dhi 10 8/4/1973 40 FG.3 6.5 0915128061 Sululta 26-036287
226 Wandimmaaganyi Taaddasa Hayile Dhi 10 6/7/1985 29 FG.3 6 0920311031 I/Abbaaboor 17-003688
227 Wandimmuu Hirkoo Raggaasaa Dhi 12 5/7/1983 31 FG.3 4 0913730013 G/Addaa 18-033111
228 Wanduu Masfiin Fixxee Dhi  10 13/1/1989   FG.3    0928634359 W/Lixaa 25-000512
229 Yiggazuu Ifaa Firdii Dhi 10 16/7/1985 29 FG.3 5 0911536027 L/Xaafoo 23-10802
230 Zakkaariyaas Gaaromaa Ayyaanaa Dhi 10 24/2/1993 21 FG.3 6.1 0988757187 Buraayyuu 20-16148
231 Zalaalam Shuumee Jimaa Dhi 10 24/2/1981 33 FG.3 4.5 0912229812 Duukam 21-025939
232 Zannabee Taayyee Qajeelaa Dhi 10 1/1/1974 40 FG.3 6.1 0921917148 W/Lixaa 12-05742
233 Zawuduu warquu Gabrayyees Dhi 10 1/1/1974 40 FG.3 5 0911735369 G/Addaa 18-18741
234 Dinqaa Taaffasaa Ittafaa Dhi 10 01/01/1980 32 FG.3 9 0923309259 Sh/Lixaa 01-03241
235 Shawaan gizaa Badhaadhaa Dhi 10 8/3/1983 35 FG.3 3 09104077177 Duukam 21-017190
236 Abiyoot Jamaal Sirnaa Dhi 10 1/1/1979 31 FG.3 7 0939920940 Sh/Lixaa 18-032200
237 Xilahuun Mallasee Dhi 10 1/1/1981 32 FG.3 5 0910236511 Adaamaa 22-05741
238 Galaanaa Badhaanee Dhi 10 6/1/1982 25 FG.3 4 0923856585 Bushooftuu 28-010486
239 Eebbisaa Didhaa Dhi 10 6/2/1987 26 FG.3 3 0940775247 Bushooftuu 28-013026
240 Daawwit Fufaa Gammadaa Dhi 10 25/9/1986 26 FG.3 4 0918921217 Adaamaa 22-007553
241 Hundaa;ol Tolasaa Dhi 10 17/6/1983 30 FG.3 4 0911024153 Bushooftuu 28-009862
242 Taaddasee Badhoo Dhi 10 21/04/1965 38 FG.3 1 0910384037 Sh/Lixaa 01-609927
243 Ismaa’il Maammad Alii Dhi 10+4 16/01/1982 32 FG.3   0921001814 Sh/Dhihaa 02-03576
244 Dagguu Uyyuu Asham Dhi 10 5/10/1986 28 FG.3   0919578188 Duukam 21-020214
245 Bashir Gabbawoo Dhaqqaboo Dhi 10 23/04/1987 27 FG.3   0912228253 G/Addaa 18-06799
246 Baqqalee Elihuu Bijigaa Dhi 10 14/4/1983 31 FG.3   0932276764 Duukam 21-020508
247 Taammiruu Mul’isaa Raggaasaa Dhi 10 16/12/1985 29 FG.3     Duukam 21-021595
248 Damee Maammoo Baayisaa Dhi 10 22/04/1964   FG.3     W/Lixaa 12-00747
249 Rabbirraa Asaamminoo Xaafaa Dhi 10 6/5/1985 29 FG.3   0910053756 Hoolataa 30-002626
250 Sanyii Dirribsaa Tarreessaa Dhi 12 1/1/1985 29 FG.3     Duukam 21-026432
251 Tamazgeen Alamuu Dureessaa Dhi 10     FG.3   0911975039   26-032297
252 Ayyalee Taarraqeny G/Silasee Dhi 12 1/1/1974 40 FG.3        
253 Gammachuu Alamuu Ordofaa Dhi 10 1/11/1974 40 5ffaa 8.5 0911454847 0 14-600846
254 Guddisa Wagii Waaqaa Dhi 10 17/2/1987 27 FG3 4 0934991527   30-002984
255 Rabiraa Tashoomaa Xaafaa Dhi 10 6/5/1985 29 FG3 5 0911053756   30-002626
256 Tamasgeen alamuu Dureessaa Dhi 10 6/4/1976 38 FG3 4 0911975038/9   26-032297
257 Tamasgen Dulaa Tolaa Dhi 10 6/7/1974 40 FG3 5.6 0911423048   20-03043
258 Tasfaa Baaqala Genati Dhi 10 11/11/1982 32 FG3 8 0913925863   26-019638
259 Wagaayoo Taddasa Lama Dhi 10 27/04/1980 34 FG3 4 0917249806   27-013859

Hubachisa ;Rakkon yoo jiratee  dursa nu beeksisaa

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here